კაბელის ინდიკატორ-გენერატორი

დასახელება: 751 MS-6812 KAB-TRAC
რაოდენობა: 2
კატეგორია: მულტიმეტრი

ფასი: 60.00 ლარი

მიმღები ტონალური სიგნალით კაბელებზე ან მავთულზე (სატელეფონო ხაზი)
სატელეფონო ხაზის მუშაობის სტატუსის განსაღვრა (სუფთა ზარი, დაკავებული)

ms6812a m-mPK-DMAldVXYSYLnpg3dw