დროის რელე ტაიმერი მრავალფუნქციური

დასახელება: დროის რელე ტაიმერი მრავალფუნქციური ციკლური მუშაობით
რაოდენობა: 1
კატეგორია: სხვა და სხვა, კომუტატორი

ფასი: 30.00 ლარი

დაწვრილებით

აღწერა

 • დროის რელე ტაიმერი მრავალფუნქციური ციკლური მუშაობით, 12ვოლტზე.
 • FRM01 multi-function relay control module is designed for users with different needs, it has 18 functions. Using PCB materials, the layout is comprehensive and stable, and it can be widely used in various power control applications.

  Features: 
  1. Timing Pick: After powering, time delay relay pull T1, T1 between 0.1 seconds – 270 hours adjustable, CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions.
  2. Timing off: When the power relay, time delay relay disconnected T1, T1 between 0.1 seconds – 270 hours adjustable, CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions.
  3. Timing pull off again: After power relay to not pull, the delay time T1 reaches the relay is energized, pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 in 0.1 seconds – 270 hours between adjustable, CH1 interface to a high pulse signal, repeat the above functions.
  4. Timing and then pull off: After power, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; T2 arrive after disconnecting time relay, – 270 hour in 0.1 seconds delay time between T1 and T2 adjustable to CH1 interface a high pulse signal, repeat the above functions.
  5. Infinite loop timing mode 1: After power relay to not pull, after the delay time T1 reaches the relay is energized, pull the relay off after time T2 arrives, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 at 0.1 adjustable between second – 270 hours, giving a high level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions.
  6. Infinite loop timing mode 2: After powering, immediately pull the relay delay time T1 reaches the relay off, arrive after disconnecting time T2 relay, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 in 0.1 seconds adjustable between – 270 hours, giving a high level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions.
  7. Finite loop timing mode 1: 5 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds – 9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started.
  8. Finite loop timing mode 2: 6, on the basis of the function, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds – 9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started.
  9. Latching relay modes: CH1 interface to relay a high level pulse signal, relay gives a high pulse signal relay disconnected.
  10. Trigger relay modes: CH1 interface to a high signal relay, relay high disappear, relay disconnected.
  11. Pull the trigger timing: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, the delay time relay pull T1, T1 between 0.1 seconds – 270 hours adjustable, repeating a high level interface to CH1 pulse signal, repeat the above function.
  12. Trigger timing off: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal relay, the relay off delay time T1, T1 between 0.1 seconds – 270 hours adjustable, repeat to CH1 interface a high pulse signal, repeat the above functions.
  13. Pull the trigger timing then disconnect: After power relay does not act, CH1 interface to a high level pulse signal, the delay time T1 reaches the relay is energized, pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 between 0.1 seconds – 270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions.
  14. Disconnect and then pull the trigger timing: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival, T2 arrive after disconnecting time relay, delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds – 270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions.
  15. Infinite loop timing mode 1: After power relay does not operate to a high level pulse signal CH1 interface, the delay time T1 reaches the relay is energized, pull off the relay arrival time T2, and then repeat the above condition, the extension when the time between T1 and T2 in 0.1 seconds – 270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, the above functions can be re-started.
  16. Infinite loop timing mode 2: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival, break time T2 after reaching relay, then repeat the above condition, the delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, the above functions can be re-started.
  17. Finite loop timing mode 1: 15 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started.
  18. Finite loop timing mode 2: 16 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds – 9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started.

  Specification:
  Module Interface :
  Module control terminal: There are 3-wire interfaces, all interfaces are terminal, user-friendly.
  1. DC +: DC power positive (with 5V, 12V and 24V modules to choose from)
  2. DC -: DC power supply negative
  3. CH1: input detection interface, high effective
  Relay outputs: There are 3-wire interfaces, all interfaces are terminals.
  1. NO: normally open relay interface and relay before the vacant after the pull short and COM1
  2. COM: Common Interface Relays
  3. NC: normally closed relay interface and relay COM1 shorted before and after the pull-vacant
  Load capacity: normally open port maximum load capacity: DC 0-30V / 10A, AC 0-250V / 10A
  NC port maximum load capacity: DC 0-28V / 10A, AC 0-125V / 10A
  Size: Approx. 6.8*4*2cm /2.7*1.6*0.8inch
  Weight: 24g/0.85oz
  Material: PCB

s-l225s-l1600s-l1600s-l1600