GSM სიგნალიზაცია კამერით

GSM სიგნალიზაცია კამერით

დასახელება: GSM სიგნალიზაცია
კატეგორია: დაცვის სისტემები, სიგნალიზაცია

ფასი: 350.00 ლარი

დაწვრილებით

 

wifi კამერა

wifi კამერა

დასახელება: IP კამერა
კატეგორია: ვიდეო მოწყობილობა, ვიდეო კამერები

ფასი: 100.00 ლარი

დაწვრილებით

 

ელექტრო საკეტი

ელექტრო საკეტი

დასახელება: ელექტრო საკეტი
კატეგორია: დაცვის სისტემები, ელექტრო საკეტები

ფასი: 100.00 ლარი

დაწვრილებით

 

მუდმივი ძაბვის სტაბილიზატორი LM317

მუდმივი ძაბვის სტაბილიზატორი LM317

დასახელება: მუდმივი ძაბვის სტაბილიზატორი LM317
კატეგორია: სხვა და სხვა

ფასი: 20.00(30.00) ლარი

დაწვრილებით

 

ოფისისთვის, მაღაზიისთვის სიგნალიზაცია

ოფისისთვის, მაღაზიისთვის სიგნალიზაცია

დასახელება: ოფისისთვის, მაღაზიისთვის სიგნალიზაცია ელემენტებზე
კატეგორია: სხვა და სხვა

ფასი: 40.00 ლარი

დაწვრილებით

 

მატყუარა კამერა

მატყუარა კამერა

დასახელება: მატყუარა კამერა
კატეგორია: ვიდეო მოწყობილობა, აქსესუარები

ფასი: 35.00 ლარი

დაწვრილებით

 

კარადის ელექტრო კოდირებული საკეტი

კარადის ელექტრო კოდირებული საკეტი

დასახელება: კარადის ელექტრო კოდირებული საკეტი
კატეგორია: დაცვის სისტემები, ელექტრო საკეტები

ფასი: 55.00 ლარი

დაწვრილებით

 

433 MHZ ანტენა

433 MHZ ანტენა

დასახელება: 315/433 MHz ანტენა
კატეგორია: სხვა და სხვა, რაცია

ფასი: 15.00 ლარი

დაწვრილებით